Nhiều xoài hơn

Tôi đã chụp một bức ảnh về bữa tối tối qua (Ben Ben còn sót lại Sandwich cũng như khoai tây chiên Zucchini), tuy nhiên tôi đã bắt được món […]

Quá nhiều pizza

Tôi đã ở Starbucks cho đến khoảng 1 giờ chiều khi tôi chọn nghỉ ăn trưa. Nhưng, tôi đã có ô tô nên các tùy chọn của tôi rất hạn […]

Runaroni từ Brooks

Hãy nhớ cách chạy Brooks đã gửi cho tôi một 8lb khổng lồ. Trứng sô cô la một thời gian trở lại? Chúa ban phước cho họ. Chà, việc giao […]