Trứng vào thứ ba

ngày bắt đầu với một cuộc chạy đông lạnh. Chà, nó sẽ bị đóng băng nếu tôi có tay áo dài, tuy nhiên nó trông ấm áp trước khi tôi […]